במסגרת הפעילות היומית הדיירים מקבלים עיתון יומי ונערכת פגישת אקטואליה בה דנים ומשוחחים בנושאים אקטואליים של אותו היום .

בהתאם לנושא השבועי, מתקיים אחת לשבוע מפגש "קבוצת נושא" בו עוסקים בנושא השבועי כמו טיפוח הגוף, פרי הדר, תכשיטים ועוד.