מידי בוקר עוסקים הדיירים במלאכות יד שונות בהתאם לתחומי התעניינות ויכולות הדיירים כמו: רקמה, אריגה, סריגה, ציור, צביעה, עבודה עם סיכות צבעוניות וכד'. 

דיירים שאינם מעוניינים במלאכת יד מקבלים ממדריכות התעסוקה משחקי קופסה שונים כמו: רמי,לוטו, פאזלים ,קלפים וכד

sdfasd