פעמיים בשבוע (לפחות) הדיירים משתתפים בהתעמלות על הכיסא ההתעמלות מלווה בעזרים שונים כמו חישוקים, מוטות וכד'.