בראש כל מחלקה עומדת מנהלת רפואית שלרשות יועצים שונים כגון: פסיכוגריאטר, רופא גריאטר. א.א.ג., רופא עיניים, ורופא שיניים מגיעים לבית האבות בהתאם לצורך.