בית אבות גן דוד ישנו בית מרקחת מרווח שבו צוות מזכירה רפואית ורוקחת.

התרופות מסופקות מקופת חולים אליו מבוטח הדייר.